zondag, 17 januari 2021

Erevoorzitter Henk Beltman overleden.

Erevoorzitter Henk Beltman overleden.

 

   In Memoriam Ere voorzitter Henk Beltman

                                                        

   Op 27 september is Henk Beltman op 90 jarige leeftijd overleden.

    Henk is bijna zijn hele leven lid geweest van BRINIO.

    In 1936 werd hij op 6 jarige leeftijd al lid van onze vereniging.

    Niet alleen het turnen interesseerde hem ook de bestuurlijke kant van onze vereniging vond hij interessant. In 1953 werd hij lid
   van het bestuur. Doordat in 1961 bij de receptie voor het 75 jarig bestaan de toenmalige voorzitter niet op kwam dagen werd
   Henk gebombardeerd tot voorzitter.
   Dit is hij gebleven tot 25 januari 1989, 28 jaar voorzitter!!

    Bij zijn afscheid als voorzitter werd Henk benoemd tot Ere Voorzitter van BRINIO.

   Ook was Henk een heel actief lid. Zeker bij de jeugd maar vooral in de heren turngroep heeft hij vele jaren meegedraaid.
  Dinsdagavond was altijd de trainingsavond die steevast werd afgesloten met een potje zaalvoetbal waar hij zich ook goed liet
  gelden. Bij de heren volleybalgroep op donderdagavond is Henk ook jarenlang van de partij geweest.
  Vele jaren was hij de leider van deze groep en zorgde hij er voor dat alles goed verliep en de gymzaal na afloop netjes werd
  achtergelaten.

   Brinio heeft heel veel aan Henk te danken die door zijn rustige en overwogen manier van handelen bij iedereen veel respect
  afdwong.

  Henk was gehuwd met Dineke en had 3 kinderen.

  We wensen de kinderen Hanneke, Janneke, en Ronny met hun partners en kinderen bij dit verlies van beide (groot)ouders in
  korte tijd

 

Bestuur 1986

Komende agenda items

Geen evenementen

Gymzaal Curieplein

Curieplein 19
7242 KH  Lochem

Gymzaal Sint Joseph

Prins Frisolaan 12a
7242 GZ  Lochem

Ledenadministratie

Wendy Colenbrander

ledenadministratie@briniolochem.nl