donderdag, 01 oktober 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering plaatje 3Op maandag 6 juli wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. 
Alle leden of hun wettelijke vertegenwoordiger(s) worden hierbij voor deze vergadering uitgenodigd. 
Deze vergadering is hét moment dat je als lid of ouder/verzorger van uw kind, uw stem of mening kunt laten horen.

Plaats : Bousema, Zutphenseweg 35 te Lochem
Aanvang : 20.00 uur

Via onderstaande link kun je de Agenda, Notulen, Jaarverslag 2019 en verslag extra ledenvergadering van 28 januari 2020 downloaden.

We houden vanzelfsprekend rekening met de 1,5 meter.

We zien u graag op maandag 6 juli.
Tot dan!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Chantal Nijman
Secretaris Brinio Lochem

Agenda
Notulen ALV 1-4-2019
Jaarverslag 2019
Verslag extra ledenvergadering 28-01-2020

 

Gymzaal Curieplein

Curieplein 19
7242 KH  Lochem

Gymzaal Sint Joseph

Prins Frisolaan 12a
7242 GZ  Lochem

Ledenadministratie

Wendy Colenbrander

ledenadministratie@briniolochem.nl