zondag, 21 april 2019

Jaarvergadering 2018

Jaarvergadering 2018

bestuurstafelOp donderdag 29 maart wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.
Alle leden of hun wettelijke vertegenwoordiger(s) worden hierbij voor deze vergadering uitgenodigd.
Deze vergadering is hét moment dat je als lid of ouder/verzorger van uw kind, uw stem of mening kunt laten horen.
Via onderstaande link kun je de Agenda, Notulen en het Jaarverslag 2017 downloaden.

De jaarvergadering wordt gehouden in:
Het Stadshuus
De Huiskamer
Markt 3 (Oude Gemeentehuis)
Lochem

Aanvang 20.00 uur
Het Bestuur

Agenda
Notulen
Jaarverslag

 

 

 

http://www.briniolochem.nl/plugins/system/jceme

Gymzaal Curieplein

Curieplein 19
7242 KH  Lochem

Gymzaal De Zuiderenk

Prins Frisolaan 12a
7242 GZ  Lochem

Ledenadministratie

Keimpe Klompe

ledenadministratie@briniolochem.nl