zaterdag, 08 augustus 2020

Algemeen nieuws

Algemeen nieuws

Afscheid penningmeester en Algemeen bestuurslid

Afscheid Ellen en Anja

Op maandagavond 6 juli j.l. tijdens de algemene ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van Ellen en Anja.
Ellen en Anja hebben meerdere jaren veel voor de vereniging betekend in verschillende functies.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie tomeloze inzet!

Felicitaties en afscheid voor Nienke en Erwin

Afscheid Nienke en Erwin
Op donderdag 9 juli jl. zijn Nienke en Erwin in het zonnetje gezet. Ze werden bedankt en gefeliciteerd voor de stageperiode die ze hebben gelopen bij turn- en jazzvereniging Brinio Lochem. Nienke vanuit de opleiding Sport en Bewegen van het ROC van Twente en Erwin vanuit het CIOS in Arnhem. Ze hebben zowel bij de recreanten en selectiemeisjes stage gelopen. De meisjes vonden het heel leuk dat ze les kregen van Erwin en Nienke. Ze zullen de stagiaires erg missen.

Lessen v.a. 1 juli 2020

Yes, we mogen weer naar binnen! De afgelopen weken hebben de leden buiten gesport, een aanpassing voor iedereen maar zeker ook leerzaam en best leuk om op een andere manier les te krijgen.

Vanaf woensdag 1 juli starten de lessen weer volgens het normale rooster en zoveel als mogelijk in de zaal.

Hieronder het lesrooster.

Lesrooster v.a. 1 juli 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering plaatje 3Op maandag 6 juli wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. 
Alle leden of hun wettelijke vertegenwoordiger(s) worden hierbij voor deze vergadering uitgenodigd. 
Deze vergadering is hét moment dat je als lid of ouder/verzorger van uw kind, uw stem of mening kunt laten horen.

Plaats : Bousema, Zutphenseweg 35 te Lochem
Aanvang : 20.00 uur

Via onderstaande link kun je de Agenda, Notulen, Jaarverslag 2019 en verslag extra ledenvergadering van 28 januari 2020 downloaden.

We houden vanzelfsprekend rekening met de 1,5 meter.

We zien u graag op maandag 6 juli.
Tot dan!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Chantal Nijman
Secretaris Brinio Lochem

Agenda
Notulen ALV 1-4-2019
Jaarverslag 2019
Verslag extra ledenvergadering 28-01-2020

 

Nieuwsbrief juni / hervatting binnenlessen

nieuwsbrief logo jpg

Nieuwsbrief:
In de bijlage treffen jullie de nieuwsbrief van juni aan. Via de link onderaan dit artikel kun je hem openen.

Hervatting binnenlessen:
Afgelopen woensdag is bekent geworden dat we weer de gymzaal in mogen.
Op dit moment is het bestuur in contact met de Gemeente en contactpersonen van onze locaties om, volgens de richtlijnen van het RIVM, veilig binnen te kunnen sporten.

We houden jullie op de hoogte.
Veel lees plezier!

Met vriendelijke groet,
Chantal Nijman
Secretaris

Nieuwsbrief juni 2020

Gymzaal Curieplein

Curieplein 19
7242 KH  Lochem

Gymzaal De Zuiderenk

Prins Frisolaan 12a
7242 GZ  Lochem

Ledenadministratie

Boukje van den Toren

ledenadministratie@briniolochem.nl